شماره‌ی ثبت151
نام سندصلح وحكومت
مؤلفمحمود سمندري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشررايا
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت