شماره‌ی ثبت150
نام سندفرمانهاي امير المومنين به مديران ارشد
مؤلفسيد جمال الدين دين پرور
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشربنياد نهج البلاغه
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت