شماره‌ی ثبت148
نام سندنكته هاي ناب
مؤلفحسن قدوسي زاده
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت