شماره‌ی ثبت147
نام سنداعجاز بيان
مؤلفاحمد زماني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشركريمه اهل بيت
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت