شماره‌ی ثبت145/1
نام سنداحكام نگاه وپوشش- ج.1
مؤلفسيد مجتبي حسيني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت