شماره‌ی ثبت142
نام سندجاذبه ودافعه علي (ع)
مؤلفشهيد مرتضي مطهري
مترجمصدرا
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشر
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت