شماره‌ی ثبت140
نام سندپيشواي دوازدهم
مؤلفهيئت تحريريه موسسه در راه حق
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشر موسسه در راه حق
سال انتشار1369
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت