شماره‌ی ثبت139
نام سندفلسفه احكام
مؤلفسيد علي هاشمي نشلجي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر جمال
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت