شماره‌ی ثبت138
نام سندصاحب الزمان |(عج)
مؤلفاعظم سادات حسني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر بي زمان
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت