شماره‌ی ثبت137
نام سندزينت عابدان
مؤلفاعظم السادات حسيني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنسر بي زمان
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت