شماره‌ی ثبت135
نام سندمسئله شناخت
مؤلفشهيد مرتضي مطهري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرصدرا
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت