شماره‌ی ثبت132
نام سندمربي نمونه تفسير سوره لقمان
مؤلفاستاد جعفر سبحاني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردارالتبليغ اسلامي
سال انتشار1354
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت