شماره‌ی ثبت131
نام سندقصه آيه ها
مؤلفرضا شيرازي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانجمن قلم ايران
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت