شماره‌ی ثبت130
نام سندمقدمه اي بر ارزش ودانش
مؤلفدكتر اصغر افتخاري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردانشگاه امام صادق (ع)
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت