شماره‌ی ثبت129
نام سندره توشه اداري از نهج البلاغه
مؤلف
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرمعاونت امور مديريت و منابع انساني
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت