شماره‌ی ثبت127
نام سندنقش ارزشهاي اسلامي در فرايند نظارت و كنترل سازمان
مؤلفدكتر علي رضا علي احمدي. مصطفي كاظمي . محمد مولايي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرتوليد دانش
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت