شماره‌ی ثبت122/1
نام سندتفسير قران كريم آيات برگزيده - ج.1
مؤلفمحسن قرائتي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت