شماره‌ی ثبت120/2
نام سنددر آمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران- ج.2
مؤلفدكتر محمد رحيم عيوضي و دكتر محمد جواد هراتي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد5
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت