شماره‌ی ثبت119
نام سندزندگينامه تحليلي پيشوايان ما
مؤلفاستاد عادل اديب
مترجمدكتر اسدالله مبشري
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر فرهنگ اسلامي
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت