شماره‌ی ثبت118
نام سنداخلاق اسلامي
مؤلفاحمد ديلمي و مسعود آذر بايجاني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت