شماره‌ی ثبت115
نام سندتفسير موضوعي قران كريم
مؤلفآيت الله مكارم شيرازي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرمعارف
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت