شماره‌ی ثبت112
نام سندبايسته هاي حكمراني
مؤلفآيت اله عباس كعبي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت