شماره‌ی ثبت111
نام سندفلسفه اخلاق
مؤلفسيد محمدرضا مدرسي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرسروش
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت