شماره‌ی ثبت14
نام سندنشست خورشيد
مؤلفمهدي ترازنده
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرآبان
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت