شماره‌ی ثبت13
نام سندريشه هاي انقلاب ايران
مؤلفنيكي ار. كدي
مترجمدكتر عبدالرحيم گواهي
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر فرهنگ اسلامي
سال انتشار1375
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت