شماره‌ی ثبت696/2
نام سندپيدايش دولت مجازي- ج.2
مؤلفريچارد رزكرانس
مترجمبابك خادمي پاشاكي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات پليكان
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت