شماره‌ی ثبت695
نام سنداخلاق و اقتصاد
مؤلفآلن هملين
مترجمافشين خاكباز و محمد حسين هاشمي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپژوهشكده مطالعات فرهنگي واجتماعي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت