شماره‌ی ثبت694
نام سنداقتصاد كلان
مؤلفروديگر درنبوش و استنلي فيشر
مترجميدالله دادگر و محمد رضا منجذب
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر البرز
سال انتشار1375
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت