شماره‌ی ثبت690
نام سنددولت اقدام
مؤلفمركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر جمهور ايران
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت