شماره‌ی ثبت689/1
نام سنداقتصادهاي دانش محور در خاور ميانه و شمال آفريقا- ج.1
مؤلفجين اريك ابورت و جين لويس ريفرز
مترجمحميد سهرابي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت