شماره‌ی ثبت687
نام سندبانكداري شركتي استراتزي و ساختار
مؤلفجيا كومو دي لارنتيس
مترجمابوالفضل جعفري و محسن عباسي و داوود شاهسوني
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات آيلار
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت