شماره‌ی ثبت686/1
نام سندالفباي بازار سرمايه- ن.1- ج.1
مؤلفحميد رضا ارباب
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرشركت اطلاع رساني وخدمات بورس
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت