شماره‌ی ثبت681
نام سندمديريت سرمايه گذاري و بورس اوراق بهادار
مؤلففرهاد عبداله زاده
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات پردازشگران
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت