شماره‌ی ثبت672/2
نام سندهنرها وهنرمندان از ديدگاه اقتصادي- ج.2
مؤلفخاوير گرف
مترجمداود حيدري .علي هاشمي گيلاني
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر نظر
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت