شماره‌ی ثبت668/2
نام سندمباني توسعه اقتصادي- ج.2
مؤلفمحمود روزبهان
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرمهربان نشر
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت