شماره‌ی ثبت665
نام سندمجموعه اشنايي با تعاريف و اصطلاحات بازرگاني - اقتصادي
مؤلفحميد رضا اشرف زاده . مسعود طارم سري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سال انتشار1372
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت