شماره‌ی ثبت660
نام سندزنجيره خلق ارزش
مؤلفتيم كولر.مارك گود هارت وديويد وسلز
مترجمحسين عبده تبريزي و هادي لاري
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانشارات علمي
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت