شماره‌ی ثبت655
نام سندمروري براستاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي
مؤلفكوروش شايان . عليرضا شايان و سيد محمد باقر آبادي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرترمه
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت