شماره‌ی ثبت643
نام سندتوسعه اقتصادي
مؤلفگروبسكي .شيلدزو سلف
مترجمدكتر محمدرضا منجذب
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه علوم اقتصادي
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت