شماره‌ی ثبت636
نام سندتجزيه وتحليل و مديريت ريسك بانكي
مؤلفگرونينگ و براتنوويچ
مترجمحسن بختياري . بهروز خدا رحمي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه اموزش عالي بانكداري ايران
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت