شماره‌ی ثبت610/2
نام سنداقتصاد كلان - ج.2
مؤلفدكتر فريدون تفضيلي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشرني
سال انتشار1366
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد5
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت