شماره‌ی ثبت632
نام سندراهنمايي جامع آزمون تحليلگري بازار سرمايه
مؤلفاحسان پارساييان. الهام خليلي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرترمه
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت