شماره‌ی ثبت628
نام سندبورس سهام ونحوه قيمت گذاري سهام
مؤلفعلي اماني - غلامحسين دواني
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات كيومرث
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت