شماره‌ی ثبت622/1
نام سنداقتصاد كلان- ج.1
مؤلفروبرت هال- جان تايلور
مترجممسعود روغني زنجاني
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي وتوسعه
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت