شماره‌ی ثبت64
نام سنداقتصاد وخرد وكلان
مؤلفغلامحسين خورشيدي-حسين امير رحيمي-حميدبختياري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارت مدرسان شريف
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت