شماره‌ی ثبت588
نام سنداصول مديريت
مؤلفلئونارد.كازماير
مترجماصغر زمرديان -آرمن مهروژان
موضوع اصلیمديريت
ناشرمركز اموزش مديريت دولتي
سال انتشار1368
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت