شماره‌ی ثبت587
نام سنددرسنامه مديريت جامع بهران
مؤلفدكتر غلامرضا پور حيدري -دكتر برهان الدين ولدبيگي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرآرويج ايرانيان
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت