شماره‌ی ثبت572
نام سنددستاورد اجراي كارت امتيازي متوازن
مؤلفرابرت كاپلان ديويد نورتون
مترجمحسين نصراله زاده فرشيد محمد نژاد
موضوع اصلیمديريت
ناشرصنعتي ايران
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت69000