شماره‌ی ثبت562/2
نام سندسيستم اطلاعاتي مديريت- ج.2
مؤلفكنت لاودن جين لاودن
مترجمسيد امبر مصطفوي حسيني
موضوع اصلیمديريت
ناشرفدك
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت250000