شماره‌ی ثبت558/1
نام سندمديريت برون سپاري - ج.1
مؤلففرج اله رهنورد علي بابا سيف الهي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمديريت برنامه ريزي
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت87000